Den Statliga Ludovico-kuren

Mikko Hyppönen på TED Talk talar om övervakningsstaten:

[…] People who say, -”I have nothing to hide”, simply haven´t thought about this long enough. ‘Cos we have this thing called privacy, and if you think that you really have nothing to hide, please tell me that the first thing you do because then I know that I shouldn´t trust you with any secrets because you can´t obviously keep a secret.

[…] people are more brutally honest with search engines than they are with their own family. A search engine know more about you than your family does.

[…] Privacy is non-negotiable, it should be built in.

[…] Frankly, Kimberly. What I´m sending is none of your business and it shouldn´t be none of your gov´s business either.

– Mikko Hyppönen

De som försvarar staten och deras myndigheters beteende med att det ändå inte är nåt att bry sig om bör därför lämna diskussionen och istället återgå till sitt statligt påbjudna Clockwork Orange-tänk.

[…] Alex represents the unconscious: man in his natural state. After he is given the Ludovico ‘cure’ he has been ‘civilized’, and the sickness that follows may be viewed as the neurosis imposed by society.

[…] The government eventually resorts to the employment of the cruellest and most violent members of the society to control everyone else — not an altogether new or untried idea. […] The Minister, played by Anthony Sharp, is clearly a figure of the Right. The writer, Patrick Magee, is a lunatic of the Left. ‘The common people must be led, driven, pushed!’ he pants into the telephone. ‘They will sell their liberty for an easier life!’

But these could be the very words of a fascist (a right-wing socialist).

Yes, of course. They differ only in their dogma. Their means and ends are hardly distinguishable.

[…] Somehow the prison is the most acceptable place in the whole movie. And the warder, who is a typical British figure, is more appealing than a lot of other characters.

The prison warder, played by the late Michael Bates, is an obsolete servant of the new order. He copes very poorly with the problems around him, understanding neither the criminals nor the reformers. For all his shouting and bullying, though, he is less of a villain than his trendier and more sophisticated masters.

Stanley Kubrick interviewed by Michael Ciment

h/t – henrik alexandersson

The Rise and Fall of the Global Dollar Fiscal Regime

”Why do Great Nations Fail? They turn the back on the Principles that once made them great”.

 

Post USA

Kartors gränser ritas ständigt om på grund sånt våra politiker ställer till med för oss titt som tätt. Följande kartbild över ett post-”infoga valfri omvälvande händelse” nord-amerika är både kul och allvarlig på samma gång:

NeoAmerica

Den enda allestädes närvarande ideologin

Fascism is the system of government that cartelizes the private sector, centrally plans the economy to subsidize producers, exalts the police State as the source of order, denies fundamental rights and liberties to individuals, and makes the executive State the unlimited master of society … This describes mainstream politics in America today. And not just in America. It’s true in Europe, too. It is so much part of the mainstream that it is hardly noticed any more.

– Lew Rockwell

USA och Kina konvergerar mer och mer …

… tvärtemot den gängse verklighetsberättelsen i media som gärna vill göra USA och Kina till kontrahenter om världsherraväldet, ekonomiskt och militärt. Ungefär som ett nytt kalla kriget, en herre-på-täppan-konflikt som kanske mynnar ut i en militär konflikt.

Den bilden är lätt och enkel och lagom Hollywoodskt underhållande för massorna. Det är lätt och enkelt att förstå och får de flesta att titta åt det håll eliten vill. En lätt och oskyldig distraktion från det som verkligen håller på och hända under allas våra näsor.

Det som håller på att hända är att under tiden drar den världsomspännade ekonomiska makteliten upp framtidsplanerna för hela länder och riggar ekonomiskt reglerade handelsregioner som skyddar deras företag- och koncerner.

De har redan NATO (militären), FN (parlament), IMF (kontroll av penningflödet), WHO (djur-, natur-, miljö- och klimatpropaganda). Allt detta ligger redan färdigdukat för att kunna kicka in med full kraft när tiden bedöms vara inne.

USA, EU, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina t.ex. håller redan på att göra gemensam sak i sina strävanden att lämna över allt mer makt till FN som en världsregering med alla dessa totalstater som undersåtar enligt maktfullkomlig, nationalsocialistisk, korporativistisk/fascistisk, låtsas-pengs-tryckande och låtsas-pengs-missbrukande, tysk 30-talsmodell. Tjusigt värre, eller hur?

Så, varför är kinesiska eliten intresserade av mer och hårdare vapenkontroll i USA?

Why the Chinese Demand US Gun Control

[…] If you are interested in what can happen and be the results of an unarmed populace, look no further than China’s Great Leap Forward under Mao.
[…] an unarmed population always invites the retaliation of tyrants. And we can also see that gun control does little to reduce violence statistically. Australian officials have been busy disarming their populace but violence is not down appreciably, as it is only law-abiding citizens that allow themselves to be disarmed. Criminals remain armed.

Daily Bell pekar på det underliggande dominanta sociala temat som skall uppfattas som att Kina med all rätt är bekymrade över allt våld i USA. Den fria marknadsanalysen, säger The Daily Bell, bekräftar bara det som alla dominanta teman pekar på; Kina börjar göra sin röst hörd mer och mer tydligt i världspolitiken.

[…] And as we have pointed out recently, both China and the US are converging on a new kind of sociopolitical and economic system that may mimic Germany’s National Socialism more than any other political paradigm.

Kina tar över världen …

Knappast säger de på Daily Bell i artikeln, ”Yuan Reserve? We’re not Betting on It”.

[…] We’ve often stated we think central bank monopoly money has a lot to do with China’s Greatest Leap Forward. […] The power elite wants to make clear how formidable a competitor China is to the West. […] In fact, we don’t see it. We’ve been expecting a ”landing” that is harder rather than softer because of the immense amount of currency that has been pumped into the Chinese system. […] The dollar may topple [störtas] from its perch but not because the yuan displaces it. Reserve currencies don’t work that way.

Artikeln fortsätter med att förklara att systemet med en global förtroendeingivande reservvaluta fungerar inte så enkelt som att störst, bäst och mest till slut tar över den ekonomiska ledartröjan i världen automatiskt enbart på dom meriterna.

The US dollar reserve system is based on the Saud family declaring to the world that oil is to be priced in dollars. For this reason, countries have had to hold dollars. […] That system is eroding now. But there is still no compelling reason for the countries of the world to hold Chinese currency. It is not, strictly speaking, a ”reserve”.

En diskussion som tangerar detta ämne är Triffins dilemma som belyser den paradox som uppstår när ett lands inhemska valuta (Dollar) sätts som global standard eller reservvaluta och den konflikt som då uppstår mellan nationella, ekonomiska strävanden och mål och internationella ekonomiska åtaganden.

Bloggen Schumpeter.se utvecklar bättre frågeställningarna kring Triffins teorem och … varför det inte stämmer.

[…] Det är första gången i historien som vi de senaste 40 åren har haft en reservvaluta som inte varit kopplad till någon ädelmetall. Det är första gången som vi har en ren pappersmyntfot!

Frihet o Lycka: Populär politisk doktrin

Vilket annat land i världen har inskrivet tankar/principer om lycka i sin konstitution?

Här är en helt underbar liten dokumentärfilm om ett USA vi sällan tar del av.

Varje år ansöker och får 1 miljon människor ett bevis på medborgarskap i United States of America.

Vi måste börja fråga oss varför så många människor från världens alla hörn söker sig till USA? Vi måste börja fråga oss varför andra länder inte ens är i närheten av samma slags immigrationstryck.

För vissa är svaren enkla. Andra vill komplicera sina svar. Andra bryr sig inte. En del förstår inte vad man menar med att överhuvudtaget diskutera en sån här sak. Andra ser det som ett hot och ett varnande exempel på nåt vi inte skall ta efter.

Det finns helt enkelt nästan lika många synsätt på hur och varför USA:s folkmängd ökar så som den gör och lika många synsätt på om detta är nåt bra, dåligt eller rent av ett varningsexempel på hur illa det kan gå.