Beskyddarverksamhet i konkurrens

[Det är inte speciellt svårt att se militären som en metafor för Centralstaten. Hur maffian arbetar vet väl alla? ]

 

EU och VälfärdsStatens ekonomiska modell fungerar inte

I klippet nedan lägger Hayekinstitutets Barbara Kolm ut texten om vad som är fel med EU:s ekonomiska modell och konceptet med centralstyrning.

De fyra friheterna är OK, säger hon, men resten … alla vet att en storlek inte passar alla och att en frihetligt reglerad marknad med starka inslag av konkurrens och minimal centralstyrning är den bästa distributören av välfärd.

Bloggens anmärkning är att någon borde ta Hong Kong som ett lysande exempel på hur det kan gå om man släpper relingen kring de socialistinfluerade ekonomiska lösningarna eftersom all historisk fakta pekar på att det är ett dåligt byggt och därmed sjunkande skepp.

Hong Kong’s ability to maintain its free-market system and its No. 1 ranking is testimony to its people’s desire to expand their opportunities by adhering to an open trading system, low taxes, sound money, minimal government regulation, and the rule of law. The key lesson from Hong Kong’s “small government, big market” model of development is that economic freedom is the best path toward sustainable development, understood as increasing the range of choices open to people.

Grön matematik: Tillväxt genom nedskärningar

FN:s generalsekreterare, Mr Chance … f’låt, Ban Ki Moon, skrev innan Rio en artikel i Der Spiegel:

For too long we have been trying to secure the path to prosperity with increased consumption. This model is dead. In Rio we have to develop a new model for an economic system of the 21st century, one that refutes the myth that there has to be a zero-sum balance between growth and environment. Using intelligent measures, governments can create growth, fight poverty, create jobs and accelerate social progress while at the same time conserve the natural and limited resources of the planet.

Mer förvirrande än så kan nog ingen som inte besitter ett parlamentariskt mandat uttrycka sig i sina försök att få med sig demokratiskt och något så när hushållsekonomiskt sinnade medborgare och deras valda ledare på sitt kampanjtåg.

NoTricksZone kan du läsa mer om hur Ban Ki Moons strävanden i pratiken kommer att tvinga in oss i miljöarbetsläger för att han och De Gröna vill påtvinga oss energislag som vi varken vill ha eller har råd med.

In truth, the UN’s idea of new prosperity, dubbed sustainable living, would be so regulated and fraught with restrictions that it would de facto transform human society into a global concentration camp of forced environmental labor.

Läs följande citat från Ban Ki Moon noga och fundera efteråt på vad karln menar med, ”vi”. Vilka vi? Med endast en gnutta livlig fantasi är det lätt att bli mörkrädd för mindre:

‘Renewable energy for everyone’ is the partnership of the future. The principle is simple, yet powerful: The UN brings all players to the table so that they can work together on this goal. […]  But ‘Rio+20′ is about much more. The conference is the expression of a dynamic worldwide movement for the change. It’s a huge step to a future that we want.”