De har ju uppfunnit precis allting, dessa judar

Bloggen israelisverige.info berättar om en websida han råkade snubbla över. Den är märklig och intressant på många sätt.

[…] den är gjord enbart för att få folk att hata judar för att de har varit så framgångsrika!  Jag misstänker att de totalt misslyckas med sin uppgift om man inte redan är genuin antisemit. […]

Men vi vet ju alla att detta inte är sant. Det var ju Al Gore som uppfann Internet i sin allomfattande socialistiska visdom.

Men det blir väl inte lika irriterande, påfrestande och besvärligt för socialisterna att vara ute och surfa på Internet om de kan lura i sig själva att det är Al Gore som ligger bakom allt.

Oljearbetarens fru

Här kommer ett litet meddelande från en kvinna i kontakt med verkligheten.

Hon riktar sig till alla protesterande, anti-kapitalistiska vänsteranhängare som vill samhällsomstörta och börsprotestera. Den fråga de aldrig ställt sig är hur långt de är beredda att samhällsomstörta oss.

– via James Delingpole

Cuba goes China

Visst är det trevligt när anti-kapitalisterna inser vilket som är det rätta ekonomiska systemet och vad det är som skapar välstånd åt folket och utveckling i samhället? Nu återstår bara att de börjar inse vad som är fel i deras verklighetsfrämmande politiska system.

Överregleringar, centralmakter, fattigdom och korruption

I en artikel på Reason Online, ”Government make us poor”, är John Stossel så fräck att han vågar påstå att allting skulle bli så mycket bättre om libertarianerna hade majoritetsstyre i kongressen, då skulle vi ha mer frihet och ett större välstånd.

Men det här med frihet känns osäkert för många. Människan är ett flockdjur med ett tänkande och beteende som följer därav. Av skilda anledningar (oftast politiska) anser de flesta att vi behöver styras med en ”klok” och stark hand (en elit, men det vågar de inte säga) vilket tyvärr i de flesta fall är en sällsynthet.

Men det här med frihet är inte så konstigt, enligt Stossel. Det är fullständigt mänskligt och alldeles naturligt faktiskt. Stossel jämför med företeelsen att åka skridskor på en frusen sjö om vintern.

[…] think about a skating rink. Before rinks were invented, if you proposed an amusement in which people strap blades to their feet and skate around on ice at whatever speeds they wish, you’d have been called crazy. There’s got to be speed limits, stoplights, turn signals. But we know that people navigate rinks safely on their own. They create their own order, with only minimal rules.

Stossel hänvisar till Thomas Paine, 1737 – 1809, som skrev att den [naturliga] ordning som till största delen uppstår mellan människor är inte ett resultat av maktens regler utan har sitt ursprung i ”the principles of society” och i de grunder enligt vilka människan fungerar naturligast [the constitution of man]. Enligt Paine, har folks gemensamma intressen större inflytande än regeringars maktutövning.

En sak som fäster alldeles speciellt hos mig är när Stossel pratar med Magatte Wade och Michael Strong, grundare av The Free Cities Project, och om hennes erfarenheter från  Senegal och deras regleringar. Wade är entreprenör från Senegal och har personlig erfarenhet av hur [dåliga] regler hindrar folk, människor, medborgare från att skapa välstånd, dels för sig själva men även, i förlängningen, för sitt land.

”We need jobs. Who creates jobs? Entrepreneurs,” she said.

But Senegal is awash in rules. There was a government monopoly on cement. When the government allowed competition, prices fell by a third.

She started a beverage company.

”It was an ordeal. I did it because I am from Senegal. I have an interest in trying to improve things. But for an American company … why would they put themselves through such a thing?”

”What people don’t realize is the developing world is massively overregulated,” Strong said. ”Africa is the most regulated continent on earth.”

Wade added: ”The fact we have so many rules—who benefits most? Multinationals.”

”And crony capitalists,” Strong added. ”Corruption in Africa is a symptom of massive overregulation.”

Are there any free cities along the lines Strong and Wade envision?

”Hong Kong and Singapore are the best examples,” Strong said. ”Now they are among the wealthiest places on earth.”

Vad världen behöver är en enkel uppsättning regler på nödvändiga områden som alla har att förhålla sig till, ungefär som när vi spelar schack. Det går liksom inte att fuska i schack eller skapa en lobbygrupp för ett särintresse som vill ha dispens för hur kungen på brädet skall flyttas. Ingen kan ”springa till kungs” och gnälla sig till några specialregler när det börjar gå dåligt för firman, osv.

Regeringsmakt skall hållas på en minimal nivå. Frihet fungerar bäst och regeringsmakt som tillåts växa gör folk fattiga.

Japan ny fart mot KärnKraft

Energinyheter.se meddelar att det japanska kärnkraftsmotståndet i Japan tappar styrfart.

I staden Kaminoseki hade bolaget The Chugoku Electric Power Company planer att bygga att kärnkraftverk. Men det var före Fukushima Daiichi och efter katastrofen lades planerna på is. Japan Herald tror att valet av borgmästare kan innebära att byggplanerna återupptas.

Att Kärnkraftsmotståndet växte i Japan tiden strax efter olyckan var en stor svensk nyhet och det gjordes frekventa uppföljningsartiklar på detta. Att det negativa känslosvallet nu lagt sig i Japan angående kärnkraften lär du endast få höra om i bloggosfären.

Den nödvändiga katalysatorn för civilisationen

Open Market.org berättar Iain Murray hur han brukade spela Civilization men till slut kom att hata det:

So of course, I graduated from Civ to Civ II when it came out, then to Civ III and finally, long after it had come out (having a family really puts the brakes on playing addictive computer games), Civ IV. That’s where I stopped, because, as the game had developed, I came to dislike it as much as a politician who “grows in office.” As it became less a wargame and more a political simulation, it started imposing an authoritarian view of the world. The worst example of this was trade.

Murray menar, precis som Matt Ridley i sin bok, ”The Rational Optimist” (se klipp nedan), att Handel mellan länder är hela förklaringen och själva orsaken till att vi har en välståndsgenererande maskin vi kallar Civilisation (den av [grön-]vänstern så förhatliga).

Murray reagerade starkast på förändringen i spelet från att ha varit ett utpräglat Wargame till att det förändrades till att bli ett spel som mer simulerar politik utifrån ett auktoritärt och merkantilistiskt synsätt.

The voluntary exchange of resources is vital to the division of labor and the progress of humanity. Yet Civ IV has a distinctly mercantilist view of the world. From the beginning, you are jealously searching for and guarding vital resources — from fish to  uranium, from copper to coal — to make sure no-one else gets them. You can rebuff an enemy and keep them in the Dark Ages by refusing to trade your spare iron to them, for example, while building your legions to plunder his territory.

Murray är rejält sur på sitt gamla favoritspel eftersom han menar att det politiska simuleringsspel som det kommit att bli premierar en stark centralmakt, som ju historiskt sett enbart minskat innovationskraften och lyckan hos medborgarna.

————

Bioakustik gör din kropp till tangentbord

Skinput är en uppfinning som utnyttjar de olika ljudfrekvenser som uppstår (Bioacustic Sensing Technology) när man petar på eller slår lätt på olika ställen på kroppen och skinnet med fingrarna.

Känns som att endast kreativitet och fantasi är begränsningen för alla nya användningsområden.