Anti-humanisternas, ekologisternas och miljöaktivisternas gissel

Ur Robert Zubrins bok, ”Merchants of Despair: Radical Environmentalists, Criminal Pseudo-Scientists, and the Fatal Cult of Antihumanism”:

”In a world of plenty, antihumanism declares that hungry may not eat. Where there’s space enough for everyone, antihumanism insists that myriads must be slain for make room for others. Where cures are available to avert disease, antihumanism demands they not be employed. When new technology could make power cheaper and cleaner, antihumanism decries halt. When improved crops offer more food with fewer chemicals, antihumanism says no. Instead of welcoming the human spark of inventive genius, antihumanism condemns it for doing so, and call for arrest and severe punishment. Where democracy allows for freedom of thought and conscience, antihumanism seeks to submerge reason and compassion and turn citizens into a herd. Where means exist on every side to make life on Earth a Heaven, antihumanism demands they be forgone to sentence ourselves to Hell.”

Och allt detta leder konsekvensmässigt till följande logiska och skrämmande slutsats om vad det är dessa människor har för värderingar och syn på världen och människorna i den, enligt Zubrin:

If the idea is accepted that the worlds’ resources are fixed with only so much to go around, then each new life is unwelcome, each unregulated act or thought is a menace, every person is fundamentally the enemy of every other person, and each race or nation is the enemy of every other race or nation. The ultimate outcome of such a worldview can only be enforced by stagnation, tyranny, war and genocide. The horrific crimes advocated or perpetuated by antihumanism’s devotees over the past two centuries prove this conclusively.

Skapa ordning i egna leden: utmåla kritiker som galningar

[…] When I was a kid ”libertarians are crazy druggies” was the meme from the right to keep their adherents in line. Now the left has to use all of their tools to keep their minions in line. Libertarians must be labeled as crazy, otherwise the two tribes don’t get to practice their corporatism unfettered by principles.

Ur kommentarerna till artikeln, ”Is Bill Maher Right That ”Libertarians Have to Stop Ruining Libertarianism”?

Intellektuellt och mentalt sladdtrassel i (c)

Dick Erixon analyserar centerpartiet i sitt senaste inlägg, ”Teknikoptimism kontra miljöregleringar”.

[…] Om detta gör C-programmet ingen analys alls. Man föreslår både centralism (”verkningsfulla internationella spelregler för klimatpolitiken”) och tilltro till människorna (”höga ambitioner stärker entreprenörskap, utveckling av miljöteknik och initiativ inom civilsamhället”). Därmed erkänner programmet just den centralism man säger att C är en reaktion emot.

[…] Snacka om hyckleri! MP är bara för folkomröstning när det passar partiet, inte när det passar folket. På samma sätt är C emot centralism, utom i hjärtefrågor som miljö där man ställer sig i armkrok med V om att centralisera makten.

Democrats: Not responsible enough … to own a gun!

Vapenhandlaren Cope Reynolds i Pinetop, AZ vill inte göra affärer med de som röstade på Obama i valet. Farbrorn har nog lackat ur på grund av den socialism han ser komma krypandes från Washington och Vita Huset.

Hr Reynolds är nog mer exakt sur på de vapenlagar han anar vid horisonten och de generella regleringar för småföretagare som kommer införas.

While anticipation of stricter gun control may be a contributing factor to the letter, the gun shop will be affected by President Obama’s other policies and regulations just like any other small business.

Det där med vapen är ju rätt farligt. Särskilt i händerna på ansvarsfulla människor i medelklassen som bara vill skydda sig och de sina och sin egendom när polisen inte kan göra det.

En annan syn på saken ger signaturen, USMC:

The only time the liberals tolerate guns is when they’re in the hands of street gangs or terrorists.

Anti-kapitalisternas miljövandalism

Frän bloggens Ironi-avdelning kommer här en inblick i de tyska vattenmelonernas försök att rädda miljön och förmodligen världen, som de ju försökt sig på två gånger förut, och misslyckats:

The energy-saving light bulb ends up as hazardous waste, too much insulation promotes mold and household drains are emitting a putrid odor because everyone is saving water. Many of Germany’s efforts to protect the environment are a chronic failure, but that’s unlikely to change.

Marknadens lösningar: Enviropreneurs

Bloggen Master Resource citerar Richard L. Stroups essä, ”Free Market Environmentalism”, i artikeln, ”PERC: Free Market Environmentalism in Action”.

Är det mer Jämlikhet du vill ha? Stöd Kapitalismen då

”Free markets are the real source of economic opportunity”, säger på Reason Online i sin senaste artikel.

If the wealthy get wealthier, no one has to become one penny poorer. This childish idea that the economy is a zero-sum game might appeal to the populist sentiments of the so-called 99 percent—or to the envious nature of some others or to the emotions of many struggling through this terrible economy—but in the end, it doesn’t stand up to the most rudimentary inspection.

Zero-sum game (nollsummespel) kan enklast beskrivas som ett spel där endast en spelare kan vinna genom att någon annan förlorar.

En enkel men fullständigt felaktig beskrivning av Kapitalismen. Det är en beskrivning som givetvis passar socialister som hand i handske för deras syften. Kapitalismen, det självstyrande ekonomiska samhällsmonstret som, om det inte tyglas och regleras av politiska intressen, löper amok och skadar alla delar av samhället.

Sanningen är att kapitalismen är till för alla. Alla kan bli rika (i betydelsen ett välmående och rikt samhälle i första hand) i ett marknadsmässigt styrt samhällssystem med de rätta initiativen från makthavarna och regeringsmakten.

Kapitalismen kan endast liknas vid ett nollsummespel i den bastardform av kapitalism vi har i världen idag och som förfäktas av vänstern, Keynesianismen och alla étatister världen över.

Var är frihandeln idag, t.ex.? Varför behövs WTO, tror ni? WTO har främst kommit till som en organisation som vill liberalisera handeln mellan länder, minska antalet tullar och avgifter på gods och produkter som far över jordens alla gränser.

Som det är nu så skor sig alla samhällens toppskikt (kompiskapitalism) på alla andra samhällens toppskikt genom att tullbelägga deras varor. För vänstern heter det att man ”värnar om jobben”, ”traditionella näringar”, o.s.v.

Utan tullar skulle även medborgarna och våra samhällen, i alla länder, åtnjuta fördelarna av Frihandel. Så fundera en gång till vilka det är som inte vill ha bort tullar? Vilka är det som ropar efter ett sagoliknande Shangri-La, det oberoende landet bortom vidderna som är självförsörjande på livets nödtorft? Ett land som inte behöver handla med andra länder? Ett land som är sig självt tillräckligt? Landet som inte bidrar till att släppa ut den förfärliga spårgasen CO2? Landet med den politiskt och politiserade Gröna miljön?

Står de verkligen vid sitt ord eller är det bara fraser som passar bra att slänga omkring sig när det passar, för att framstå som ordentligare, duktigare och präktigare än alla andra?

Nä, gör er inga illusioner. Konsekvensanalys ligger inte för dem som står vid rodret. Analysen skall vi som röstar göra före vi ställer dem vid rodret. Det är vi, folket, som är marinettmästaren, inte tvärtom. Frågan är om vi förtjänar den respekt vi borde vara värda. Som det ser ut nu, verkar i alla fall inte den politiska adeln tycka det.

Det verkar helt enkelt inte bättre än att vi får vår demokrati precis så som vi vill ha den, hårt och skoningslöst … och inkompetent, skulle jag vilja tillägga.