Silence! Brilliant minds at work

Jag skickar er direkt till Dr Tim Balls websida och artikeln, ”Another Bizarre Form Of “The Science is Settled” Claim In The Climate Debate”.

Men innan ni hastar över dit, tänk på följande. Det gäller säkert för fler saker i livet än bara just vetenskapen och forskare:

“It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it!”

Om religion

Religions were invented to stop the thinking man from going mad

/okänd

Heterodoxi, ekonomisk makt och Maktens ekonomi

Carl Menger och den Österrikiska ekonomiska skolan (1929):

Originally, the historical school of the ”Economic Science of the State” [in Germany, min anm.] was bothered very little by the critical and positive work of the Austrian school and in this respect was very similar to the schools of interventionism abroad. They con­tinued to look down upon serious theoretical work and to spread with­out inhibition the teachings of the omnipotence of the State over the economy in the knowledge that their position of power was guaranteed by governments and political parties.

Österrike-skolan – grundläggande fakta, enligt The Economist:

The Austrian school’s thinking centres on the way “malinvestments” orchestrated by central banks distorts the business cycle. By keeping interest rates artificially low, central banks trick entrepreneurs into believing that society is more abstemious (ung. återhållsam) than it really is. The entrepreneurs then embark on ambitious, long-gestation investment projects, only to discover that the men and materials they require are otherwise engaged in the production of more immediate gratifications. Once this realisation dawns, the entrepreneurs abandon their follies, firing their workers. If wages are flexible and workers mobile, this bust need not be too bad. But misguided attempts by the government or the Fed to prevent unemployment will delay the necessary reshuffling of labour (omsättning, genomströmning av arbetskraft på arbetsmarknaden) from industries too tied up in the future to those catering to the needs of the present.

Scholars such as Lawrence White of George Mason University see in this the grounds for replacing central banks with “free banking” in which private institutions take deposits and issue their own banknotes without government permission or protection. To make these liabilities credible, free banks would probably have to make them redeemable into something else, such as gold. As a consequence, banks will hesitate before expanding too quickly, lest their gold reserves come under threat. This, Mr White argues, would impose a natural check on overexpansions of credit.

Du behöver inte vara Centralbankschef eller ens riksdagspolitiker i en valrörelse för att inse att ett ”Free Banking System” inte passar  överkonsumerande regeringar, valfläskande politiker eller felinvesterande korporativa företagsetablissemang. Så länge det finns en ”högre makt” som köper ut alla som missköter sig med skattebetalarnas pengar kommer den korporativa statens fiskala inkontinens att bestå … på din bekostnad, käre medborgare.

Finländarna har dock ingen större tilltro längre för det europeiska politiska etablissemangets centralt styrda fiskala processer. De börjar redan bygga skyddsvallar.

Resursskapande, framtiden och överflödet av … allt

Det finns en slags religiös ”tro” på att resurser, det är ofta naturresurser som avses, skall ta slut på grund av att Människan (industrisamhället, kapitalismen, frihandel, osv) förbrukar och till slut gör slut på en given och fixerad mängd av nämnda resurser, ungefär som lördagsgodiset.

Ingenting kan vara mer fel, men för att hjälpa alla er som drabbats av det mediala, politiserade Armageddon- och Domedagsvisionerandet och känner avsky för allt vetenskapligt trams och allt annat skeptiskt som kommer i konflikt med era trosföreställningar (ja, ni vet, fakta, empiriska undersökningar, verifierbarhet) så hänvisar jag här till boken ”Abundance – The Future Is Better Than You Think” av Peter Diamandis och Steven Kotler.

Nedan är en intervju av Joe Polish med författarna till boken:

Som förstärkningseffekt vill jag även hänvisa till följande citat från artikeln ”The Growing Abundance of Natural Resources”, av Jerry Taylor.

”Virtually every year since 1800 a book, study, report, or commission has pronounced the imminent depletion of this or that resource on the basis of indices that examine current trends and known reserves. Yet every one of those pronouncements has been not only wrong but spectacularly and embarrassingly wrong.

More efficient technologies that require fewer resource inputs, advanced extraction and harvesting technologies that allow far greater access to resource deposits, and material substitutions that replace scarce resources with far more abundant resources are just a few of the routine advances that mark the entire march of human civilization.

The fundamental flaw in the conservationist paradigm is the premise that global resources are created by nature and thus fixed and finite. Not a single material resource has ever been created by ”nature.” Human knowledge and technology are the resources that turn ”stuff” into useful commodities. What we think of as resources are actually certain sets of capabilities. As De Gregori points ”Humans are the active agent, having ideas that they use to form the environment for human purposes….Resources are not fixed and finite because they are not natural. They are a product of human ingenuity resulting from the creation of technology and science.

The free, competitive marketplace is the most efficient engine of resource creation and conservation because it is the most explosive engine for intellectual and technological advance. Technological advance, the heart of resource creation, depends heavily on the competitive free exchange of ideas, entrepreneurial activity, investments in capital and labor, and a profit mechanism.

The size of our resource pie is determined not by nature but by the social and economic institutions that set the boundaries of technological advance. Closed societies and economies under the heavy hand of central economic planners are doomed to live within the confines of dwindling resource bases and eventually experience the very collapse feared by the conservationists. Liberal societies, built on free markets and open inquiry, create resources and expand the possibilities of mankind.”

Beskatta det här om ni kan

I Forskning och Framsteg framför solforskaren Henrik Lundstedt i artikeln, ”Solens stormar styr den globala uppvärmningen”, en kontroversiell vetenskaplig teori (Det är inte svårt att räkna ut för vilka denna teori är kontroversiell).

Teorin säger att det är solen som styr vårt klimat i stort och därmed det väder vi får i smått runt om på jorden. Solens instrålning tillsammans med molnbildningen är den drivande motorn till jordens alla historiska klimatförändringar.

CO2 är fortfarande, huvudsakligen enbart växtföda och inte någon (gift)gas som har förmågan att välta/tippa över vår planet i kaos och katastrof om det råkar bli nån miljondel för mycket av den i atmosfären.

Henrik Lundstedt, solforskare, säger:

Just nu är solens aktivitet på topp. Den varierande strålningen och de kraftiga plasmautbrotten från solen påverkar klimatet på jorden. Den kan (!) vara orsaken till den globala uppvärmningen.

[…]

I genomsnitt täcks 65 procent av jorden av moln. Förändringar i molntäcket påverkar klimatet på jorden mer än 100 gånger mer effektivt än variationerna i koldioxidhalten i jordens atmosfär. Det som koldioxidhalten skulle behöva 100 år för att åstadkomma med jordens klimat klarar molnvariationen på 3-5 år!

[…]

För att den föreslagna mekanismen för uppvärmning ska förklara den påstådda uppmätta globala uppvärmningen under de senaste 100 åren behöver vi ha haft en ökad solaktivitet och därmed minskad kosmisk strålning. Har vi haft det? Ja, det är precis vad den brittiske forskaren Michael Lockwood hävdar att han har funnit. Han påvisar en ökning för koronans magnetfält med hela 131 procent sedan 1901.

[…]

solaktiviteten har inte bara en 11-årscykel utan också en 80-90-årscykel, den s k Gleissbergcykeln.

[…]

Henrik Lundstedt avslutar artikeln med ett smått politiskt konstaterande om man så vill:

Är detta enbart spekulationer? Min slutsats är att solaktiviteten spelar en mycket större roll än man tidigare hade trott. Jag anser också att arbetet inom den internationella klimatpanelen, IPCC, har försummat solens roll för klimatet på jorden. För kommittén är solen fortfarande en konstant lysande lampa.

Undrar hur mycket statsfinansierade medel solforskning får för att ta reda på om det verkligen är den som orsakar förändringar i jordens olika klimat? Min gissning är att dessa forskare nog får slita ordentligt, vid sidan av sitt esoteriska solforskande, för att överhuvudtaget få ihop stålar för sig och sina kolleger.

Detta är inte en fråga enbart för politiker med ”klimatångest” utan även en plånboksfråga för den enskilde medborgaren. Varje enskild medborgares plånbok är nämligen urkällan till den här ovetenskapliga, politiska erans galenskaper.

Den demokratiska välfärdsstatens diskreta charm

”Anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that my ignorance is just as good as your knowledge.”

— Isaac Asimov

Moderna snobberier

It is safer to have the whole people respectably enlightened than a few in a high state of science and the many in ignorance

Thomas Jefferson, född 13 april 1743, död 4 juli 1826, var USA:s tredje president 1801–1809 och den andra vicepresidenten 1797–1801